Hủy

Gia thap Tin tức

  • 24/07/2016 - 20:13

    CPI tháng 7 thấp nhất 4 năm

    Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 chỉ tăng 0,13% so với tháng trước, tăng 2,39% so với cùng kỳ năm 2015.