Hủy

Giải chấp tài sản Tin tức

Vì sao bầu Đức phải cứu giá HAG?

Vì sao bầu Đức phải cứu giá HAG?

Một giả thuyết là: giá cổ phiếu HAG xuống thấp nhất hơn 3 năm có thể khiến các khoản vay HAGL đối mặt với nguy cơ giải chấp tài sản cầm cố.