Hủy

Giải tán Tin tức

Tân Hiệp Phát - Ai mua? Mua ai?

Tân Hiệp Phát - Ai mua? Mua ai?

Sau hơn một năm từ khi sự kiện "con ruồi 500 triệu", Tập đoàn Tân Hiệp Phát vẫn tiếp tục phát triển với những con số tiềm năng.