Hủy

Giảm thuế quan Tin tức

  • 31/10/2014 - 17:48

    BIC có Tổng giám đốc mới

    Ông Trần Hoài An - Phó Tổng Giám đốc BIC giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay thế cho ông Tôn Lâm Tùng từ ngày 01/11/2014.
  • 05/07/2014 - 17:41

    Vinaconex thay phó tổng giám đốc

    Phó tổng giám đốc Vinaconex Đinh Việt Tùng thôi chức từ đầu tháng 7, theo quyết định mới nhất từ Hội đồng quản trị.