Hủy

Giảm tiền điện Tin tức

  • 04/06/2013 - 09:38

    Giá ngô giảm mạnh nhất 2 tuần

    Giá ngô giảm do lượng mưa giảm tại khu vực Trung Tây Mỹ, hỗ trợ tiến độ gieo trồng, tăng triển vọng sản lượng thu hoạch.
  • 10/12/2012 - 07:36

    Bất động sản sẽ rẻ hơn giá thành

    Theo nhận định của nhiều chuyên gia, 2013 mới thực sự là đáy của thị trường bất động sản khi ngân hàng phát mại và chủ đầu tư tiếp tục giảm giá.