Hủy

Giảm tổng tài sản Tin tức

  • 25/07/2014 - 12:16

    NamABank có Phó Tổng giám đốc mới

    Hiện nay, nhân sự cấp cao trong bộ máy quản lý, điều hành của Nam A Bank có 8 người bao gồm một Tổng giám đốc và 7 Phó tổng giám đốc.
  • 29/04/2014 - 09:53

    Đầu tư chéo giảm mạnh

    Những năm trước, khi cầu tín dụng rất lớn, nguồn vốn đầu tư chéo chuyển qua các công ty chứng khoán, bảo hiểm và quản lý quỹ.