Hủy

Giao dịch ký quỹ Tin tức

  • 23/10/2014 - 07:01

    Tin vắn chứng khoán ngày 23/10

    VHC vi phạm quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ, TGĐ HQC đăng ký bán 2,9 triệu cổ phiếu HQC, JVC chào bán hơn 50 triệu cổ phần...
  • 05/10/2014 - 13:09

    Dòng chảy ngầm của sàn vàng

    Các sàn vàng chui vẫn mọc lên như nấm sau Thông tư cấm kinh doanh vàng tài khoản của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).