Hủy

Giao dịch ký quỹ Tin tức

  • 23/10/2014 - 07:01

    Tin vắn chứng khoán ngày 23/10

    VHC vi phạm quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ, TGĐ HQC đăng ký bán 2,9 triệu cổ phiếu HQC, JVC chào bán hơn 50 triệu cổ phần...
  • 05/10/2014 - 13:09

    Dòng chảy ngầm của sàn vàng

    Các sàn vàng chui vẫn mọc lên như nấm sau Thông tư cấm kinh doanh vàng tài khoản của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
XOR, XOR Việt Nam