Hủy

Giao do an Tin tức

  • 14/09/2021 - 08:49

    Smart car trong Smart city

    Để phát triển một đô thị thông minh đúng nghĩa cần có một hệ thống giao thông thông minh.
  • 25/08/2021 - 09:16

    Người Việt bốn phương (742)

    Năm 2018, Genetica có mặt ở Việt Nam với khát vọng mang hệ gen của người Việt nói riêng và người châu Á nói chung vào bản đồ gen thế giới.