Hủy

Giáo dục đại học Tin tức

A.I và giáo dục khai phóng

A.I và giáo dục khai phóng

Viện New Turing và Đại học Fulbright Việt Nam cùng hợp tác tạo ra các chương trình học đổi mới sáng tạo với A.I là trọng tâm.

 • 05/12/2022 - 09:29

  Đại học để tăng trưởng

  Giáo dục sau đại học không kịp đổi mới có thể trở thành rào cản cho mục tiêu trở thành nền kinh tế thu nhập trung bình cao vào năm 2030.
 • 08/01/2018 - 12:11

  Nước nào nhiều tiến sĩ nhất?

  Các quốc gia đang không ngừng đầu tư vào các hệ thống giáo dục bậc trên đại học kéo theo sự tăng trưởng về số lượng tiến sĩ.
 • 09/06/2017 - 13:54

  MBA Mỹ không còn hấp dẫn?

  Nhiều sinh viên nước ngoài cảm thấy bất an về chính sách visa làm việc và nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump.