Hủy

Giáo dục phần lan Tin tức

  • 12/12/2016 - 12:30

    Cải cách giáo dục nhìn từ PISA

    Tại Hà Lan, học sinh ở trường hướng nghiệp có trình độ thấp hơn 3 năm so với bạn bè cùng lứa ở các trường bình thường.