Hủy

Giao Hàng Nhanh Tin tức

  • 21/11/2017 - 14:44

    DHL eCommerce sẽ mở 1.000 điểm dịch vụ

    DHL eCommerce sẽ mở 1.000 điểm dịch vụ (service points) trên toàn quốc ở Việt Nam từ đây đến cuối năm 2018. Hiện đã có 100 điểm được đưa vào vận hành.