Hủy

Giao thông đồng nai Tin tức

  • 22/11/2012 - 07:29

    Khẩn trương sửa chữa quốc lộ 20

    Dự án khôi phục, cải tạo quốc lộ 20 được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt vào tháng 11/2011 theo hình thức BT với tổng kinh phí trên 4.000 tỷ đồng.