Hủy

Giấy mời Tin tức

Nhà giàu tranh mua ô tô

Nhà giàu tranh mua ô tô

Việc khách hàng có tiền đôn đáo tìm “cửa” mua ô tô trước ngày 1/7/2016 là chuyện nóng nhất thị trường ô tô hiện nay.

  • 26/03/2013 - 08:40

    Hà Nội còn 168.000 thửa đất chưa cấp giấy chứng nhận

    Số lượng thửa đất tồn đọng chưa cấp giấy chứng nhận ở các tỉnh còn rất lớn, nhiều nhất là Hà Nội 168.000 thửa đất và gần 500 ngàn căn hộ, Nghệ An 335.000 thửa, TP Hồ Chí Minh 311.000 thửa đất và căn hộ, Gia Lai 218.000 thửa, Khánh Hòa 141.000 thửa, Quảng Ngãi 140.600 thửa, Đắk Nông 119.000 thửa, Hải Phòng 104.000 thửa, Quảng Ninh 80.800 thửa.