Hủy

Giết mổ Tin tức

  • 20/03/2014 - 10:55

    Nhập khẩu trên 22.000 con bò Úc

    Tính trung bình, mỗi tháng các công ty nhập khẩu trên 8.000 con bò Úc, gấp đôi lượng nhập khẩu hằng tháng của năm ngoái.