Hủy

Giới trẻ Tin tức

  • 28/09/2017 - 12:30

    Đâu là giá trị của thế hệ Millennial?

    Luôn bị hấp dẫn bởi cái mới và táo bạo trong những lựa chọn nghề nghiệp, quen làm nhiều việc cùng lúc là những đặc trưng của thế hệ Millennial.