Hủy

Giữ chân Tin tức

  • 15/01/2013 - 10:54

    HVG đã nắm cổ phần chi phối VTF

    Lượng cổ phiếu HVG nắm giữ tăng từ 6 triệu đơn vị lên 11,63 triệu đơn vị. Tỷ lệ sở hữu tăng từ 28,54% lên 55,31%.
  • 02/01/2013 - 21:41

    Lịch sự kiện ngày 3/1

    Cổ đông VTF, FLC đăng ký giao dịch cổ phiếu. VMC giao dịch không hưởng quyền đại hội cổ đông.