Hủy

Giữa thu Tin tức

  • 24/06/2013 - 08:16

    24 ngân hàng lỗ trong 5 tháng đầu năm

    Chênh lệch giữa thu nhập và chi lũy kế 5 tháng đầu 2013 của toàn hệ thống ngân hàng chỉ đạt 18.200 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ các năm.