Hủy

Gói hỗ trợ thương mại Tin tức

Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng: Tiền giấy nằm trên giấy

Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng: Tiền giấy nằm trên giấy

Mới đây, Bộ Xây dựng công bố các ngân hàng thương mại (NHTM) đã giải ngân được khoảng 11 tỷ đồng cho 56 khách hàng vay ưu đãi theo gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng và cho rằng đây là thành công bước đầu. Nhưng đối với những người trong cuộc, con số này là quá ít, nếu không nói là việc giải ngân khá ì ạch.