Hủy

Golden Tin tức

  • 18/06/2019 - 12:00

    Chuỗi F&B chạy hay dừng?

    Các khoản đầu tư cho chuỗi nhà hàng vẫn chờ cơ hội gia tăng bất chấp thị trường F&B có dấu hiệu giảm tốc.