Hủy

Gom Tin tức

 • 09/01/2022 - 07:30

  Gom rác đổi quà

  Tại nhiều nơi, các hoạt động bảo vệ môi trường được sáng tạo không ngừng nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng.
 • 11/03/2020 - 13:37

  Làm App gom rác

  Kết nối cộng đồng để chung tay xử lý rác thải...
 • 01/01/2020 - 15:31

  Đưa rác lên App

  Ý tưởng thu gom và xử lý rác bằng ứng dụng di động...
Người Tiên Phong