Hủy

Google Cloud Tin tức

  • 07/11/2013 - 20:01

    Google chặn NSA nghe lén

    Google tiến hành mã hóa dòng thông tin truyền giữa các trạm dữ liệu kết nối sau khi biết NSA đã thâm nhập đường truyền không cho phép.