Hủy

GP Bank Tin tức

  • 03/04/2014 - 11:14

    GP Bank bán 100% vốn cho Tập đoàn UOB?

    Theo nghị định mới ban hành đầu năm nay, việc GP Bank bán 100% cổ phần cho đối tác nước ngoài là hoàn toàn có thể khi được Thủ tướng cho phép.