Hủy

GreenID Tin tức

Thêm xanh cho chỉ số

Thêm xanh cho chỉ số

Việt Nam đưa ra những cam kết cao nhất hướng đến tương lai phát triển bền vững.

  • 18/09/2018 - 10:40

    Gặp gỡ người phụ nữ “xanh”

    Giải thưởng Goldman năm 2018 lần đầu tiên vinh danh một người phụ nữ đến từ Việt Nam, điểm nóng trên bản đồ nhiệt điện than thế giới.