Hủy

Grow Tin tức

Grow: Tạp chí báo in của Facebook

Grow: Tạp chí báo in của Facebook

Facebook đã phát hành một tạp chí in hàng quý có tên ‘Grow’ với mục đích nhắm tới độc giả là các lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà quản lý.