Hủy

Gửi của Tin tức

  • 13/08/2014 - 08:44

    Lượng tiền lớn chờ cơ hội

    Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của các CTCK cho thấy, tiền và tương đương tiền lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng, trong đó hơn nửa là của NĐT.