Hủy

Gui tien Tin tức

  • 31/08/2023 - 08:00

    Tỉ lệ CASA đã chạm đáy

    Sự đảo chiều của xu hướng lãi suất từ tăng sang giảm đóng vai trò dẫn dắt cho việc phục hồi của tỉ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA).
  • 05/04/2023 - 10:42

    Lãi suất giảm, nhà đầu tư nên làm gì?

    Các nhóm ngành thường có hiệu suất trong giai đoạn đầu lãi suất hạ nhiệt là: tài chính, công nghệ, công nghiệp, vật liệu xây dựng và tiêu dùng thiết yếu.