Hủy

Hà tiên 1 Tin tức

Hà Tiên 1 đứng mũi chịu sào

Hà Tiên 1 đứng mũi chịu sào

Nhà nước vẫn nắm quyền chi phối Hà Tiên 1 (HT1). Vì vậy, số tiền 572 tỉ đồng chia cổ tức hầu như đều chảy về với Vicem.

Xi măng vào mùa M&A

Xi măng vào mùa M&A

Sức ép cạnh tranh ngày một lớn cả trong lẫn ngoài nước đang buộc nhiều doanh nghiệp xi măng phải tìm đến giải pháp M&A

  • 23/07/2013 - 20:35

    Lịch sự kiện ngày 24/7

    VTL giao dịch bổ sung cổ phiếu. HT1, ASM giao dịch không hưởng quyền họp Đại hội cổ đông.