Hủy

Hạ triển vọng tín nhiệm Tin tức

  • 01/08/2012 - 06:46

    Moody's hạ dự báo tăng trưởng Anh

    Dự báo tăng trưởng GDP Anh hạ xuống còn tăng 0,4% năm 2012 và 1,8% năm 2013 do triển vọng tài chính, kinh tế bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng châu Âu.