Hủy

Hạ viện Tin tức

  • 11/11/2016 - 08:40

    Hạ viện Nhật Bản thông qua TPP

    Sau khi được chấp thuận tại Hạ viện, TPP sẽ tự động có hiệu lực sau 30 ngày, kể cả nếu Thượng viện không bỏ phiếu thông qua.