Hủy

Habeco Tin tức

  • 23/12/2016 - 08:43

    Carlsberg và nước cờ 'dìm giá' Habeco

    Nâng sở hữu tại Habeco giúp xâm nhập sâu hơn thị trường bia miền Bắc, song Carlsberg lại đặt giá mục tiêu chỉ bằng 1/3 thị giá hiện tại của BHN.
  • 21/11/2016 - 12:30

    Giá nào cho Sabeco?

    Lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng của Sabeco đạt 4.510 tỉ đồng, trong đó mảng bia góp 86%.