Hủy

Habubank Tin tức

 • 06/11/2013 - 12:21

  Nợ xấu SHB giảm mạnh

  Đến 30/9, nợ xấu của ngân hàng này giảm từ trên 9% còn 7,75%. Lãnh đạo SHB khẳng định đến cuối năm sẽ bằng mọi cách đưa nợ xấu về dưới 5%.
 • 04/10/2013 - 08:33

  Ngân hàng mua bán sáp nhập: + và -

  Sau gần hai năm kể từ thương vụ mua bán, sáp nhập ngân hàng đầu tiên đến nay, năm thương hiệu đã biến mất khỏi thị trường ngân hàng.
 • 19/08/2013 - 14:26

  Thấy gì qua tái cấu trúc ngân hàng?

  Câu chuyện "tái cơ cấu hệ thống ngân hàng" được nhắc lại như một lời khuyến cáo về cách "nói và làm" của những người có trách nhiệm đương thời.