Hủy

Hai Duong Tin tức

  • 27/04/2020 - 11:30

    Tìm “siêu vật liệu” từ... rác thải

    Chinh phục “siêu vật liệu” Aerogel mở ra những cơ hội rất lớn để giải nhiều bài toán cùng lúc: xử lý rác thải, bảo vệ môi trường,sản xuất vật liệu mới
Người Tiên Phong