Hủy

Hang Tin tức

'Sức bật' của ngân hàng trong quý IV

'Sức bật' của ngân hàng trong quý IV

Nhiều ngân hàng được nới room tín dụng và được kỳ vọng sẽ là những ngân hàng có sức bật tốt về tăng trưởng tín dụng so với phần còn lại.