Hủy

Hàng trên đường Tin tức

Ngân hàng từ chối vàng bao bì cũ

Tại chi nhánh một ngân hàng tại TPHCM, khi khách hàng đưa vàng chỉ lẻ bao bì cũ ra thì bị từ chối với lý do không có người kiểm tra vàng