Hủy

Hàng việt hội nhập Tin tức

  • 04/11/2013 - 07:28

    Kiều hối đổ về TP.HCM tăng đều

    Bất chấp kinh tế trong nước và thế giới còn khó khăn, lượng kiều hối về TP.HCM liên tục tăng. Càng vào cuối năm, lượng kiều hối về càng nhiều.
XOR, XOR Việt Nam