Hủy

Hao tài Tin tức

Cao Bằng có nữ Phó Chủ tịch tỉnh mới

Ngày 15/10, tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Cao Bằng đã bầu Giám đốc Sở Tài chính, bà Nguyễn Bích Ngọc giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

  • 20/12/2013 - 11:41

    Ông Quách Mạnh Hào từ bỏ chứng khoán ?

    Giới thạo tin tài chính cho biết, ông Quách Mạnh Hào-thành viên HĐQT của MBS đã xin từ nhiệm thành viên HĐQT công ty để tập trung vào công việc giảng dạy.