Hủy
Kinh Doanh

Quốc tế Hoàng Gia tiếp tục lỗ hơn 44 tỷ đồng trong quý II/2014

Thứ Năm | 24/07/2014 13:18

6 tháng đầu năm, RIC lỗ 79 tỷ đồng.
 
Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (mã RIC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2014 và 6 tháng đầu năm 2014.

Doanh thu quý II/2014 đạt 48 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ quý trước. Doanh thu lũy kế 6 tháng đạt 111 tỷ đồng, tăng 21% so với 6 tháng đầu năm 2014.

Các loại chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều tăng mạnh trong quý II/2014, trong đó chi phí tài chính tăng 120 %, tương đương 6,4 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 303%, tương đương 33,8 tỷ đồng.

Do đó, lợi nhuận sau thuế quý II/2014 ở mức âm 44,5 tỷ đồng, con số này trong quý II/2013 là 6,9 tỷ đồng. Trước đó, tại quý I/2014, RIC cũng lỗ tới 34 tỷ đồng.

Giải trình chênh lệch các chỉ tiêu, công ty cho rằng chi phí tài chính tăng là do chi phí lãi vay tăng, cụ thể lãi vay xây dựng cơ bản năm 2013 khi khách sạn Hoàng Gia Hạ Long chưa đi vào hoạt động được đưa vào vốn hóa, năm 2013 hạch toán hết vào chi phí nên chi phí lãi vay tăng.

Ngoài ra, khi khách sạn Hoàng gia Hạ Long đi vào hoạt động, giá vốn bán hàng tăng 61% trong quý II/2014 là do phí khấu hao tài sản cố định và phí dụng cụ đồ dùng tăng khoảng 9,6 tỷ đồng. Phí tiền lương tăng khoảng 4,35 tỷ đồng, phí tiền điện, nước tăng khoảng 1,9 tỷ đồng.

Tính chung, tổng chi phí trong quý II/2014 là 85,2 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ quý trước và gấp 1,8 lần so với doanh thu cả quý.

Đơn vị: Tỷ đồng
Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới