Hủy

Heo đất Tin tức

Xuất khẩu heo đất

Xuất khẩu heo đất

Mỗi con heo đất thô được bán với giá 4.000-5.000 đồng, còn heo đất xuất khẩu có mẫu mã cầu kỳ hơn, bán với giá 20.000 đồng.