Hủy

HFIC Tin tức

Lời như ngành cấp thoát nước

Lời như ngành cấp thoát nước

Từ 2017-2019, Nhà nước sẽ tiến hành thoái vốn dần dần trên 57 công ty thuộc ngành cấp thoát nước, trải dài từ Hậu Giang đến Lạng Sơn.

 • 18/07/2016 - 12:30

  Không dễ gọi vốn trong dân

  Người dân luôn nhìn vào thái độ của Nhà nước để suy xét, đánh giá trước khi dốc vốn “hùn” cùng Nhà nước.
 • 26/10/2015 - 11:32

  HFIC và IPC ký kết hợp tác toàn diện

  HFIC và IPC sẽ hợp tác đầu tư tài chính, hợp vốn vay, kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp và cùng đầu tư dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật TPHCM.
 • 07/09/2015 - 12:12

  HFIC có Tổng Giám đốc mới

  Kể từ ngày 4/9, ông Phạm Phú Quốc, Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐTV TCT Bến Thành sẽ đảm nhiệm chức vụ Thành viên không chuyên trách HĐTV, TGĐ HFIC.