Hủy

Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam Tin tức

Vụ cà phê đau buồn

Vụ cà phê đau buồn

Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam nhận định vụ mùa năm nay là vụ cà phê "đau buồn" không chỉ của người nông dân mà cả doanh nghiệp xuất khẩu.

Người Tiên Phong