Hủy

Hiệp hội Dệt may Việt Nam Tin tức

Còn “thờ ơ”, còn “mù mờ”

Còn “thờ ơ”, còn “mù mờ”

Với 60% hiệp hội chưa từng tham vấn chính sách thương mại quốc tế cho thấy sự quan tâm tới tương lai chính mình của DN Việt là đáng báo động.