Hủy

Highlands Tin tức

  • 29/01/2014 - 09:23

    Năm 2013: Được mùa M&A

    Mặc dù kinh tế khó khăn, nhưng năm 2013 lại là năm khá thành công trong họat động mua bán và sáp nhập của thị trường Việt Nam.