Hủy

Highlands Tin tức

Sóng ngầm mở chuỗi cà phê

Sóng ngầm mở chuỗi cà phê

Ảnh hưởng trước mắt bởi dịch bệnh cũng không cản bước các chuỗi cà phê tiếp tục mở chuỗi để đánh chiếm thị trường

  • 29/01/2014 - 09:23

    Năm 2013: Được mùa M&A

    Mặc dù kinh tế khó khăn, nhưng năm 2013 lại là năm khá thành công trong họat động mua bán và sáp nhập của thị trường Việt Nam.
Người Tiên Phong