Hủy

Hình ảnh nhúng Tin tức

Anh em trùm khai thác mỏ TQ lĩnh án tử

Liu Han, cựu chủ tịch tập đoàn khai thác mỏ Hanlong, bị tòa án tỉnh Hồ Bắc tuyên tử hình vì tham nhũng và dẫn đầu đường dây tội phạm kiểu mafia.