Hủy

Hồ nước trên sao hỏa Tin tức

Tìm thấy bí ẩn mới trên sao Hỏa

Tìm thấy bí ẩn mới trên sao Hỏa

Hồ nước mới được phát hiện có đường kính 20 km và trông tương tự như các hồ nước phía dưới Greenland và lớp băng ở Nam Cực trên Trái đất.