Hủy

Ho sinh Tin tức

  • 15/07/2014 - 09:56

    Sẽ bỏ giấy khai sinh

    Thẻ căn cước công dân có thể sẽ được cấp cho công dân từ khi mới sinh ra và sẽ thay thế giấy khai sinh.