Hủy

Hỗ trợ giá dầu Tin tức

  • 02/01/2014 - 15:57

    Dân số Nhật giảm kỷ lục trong 2013

    Dân số Nhật đã giảm mức kỷ lục trong 2013, 244.000 người, đánh dấu đen u ám cho viễn cảnh nguồn lao động giảm dần để hỗ trợ người nghỉ hưu tăng.
  • 31/07/2013 - 11:22

    288.000 USD hỗ trợ phát triển điện gió

    Cơ quan Thương mại và Phát triển Mỹ (USTDA) vừa phê duyệt khoản viện trợ ODA không hoàn lại Dự án hỗ trợ kỹ thuật phát triển điện gió cho Việt Nam.