Hủy

Hòa bình Tin tức

Hòa Bình tái cấu trúc

Hòa Bình tái cấu trúc

Doanh nghiệp đầu ngành xây dựng ráo riết xử lý các khoản nợ trong nỗ lực tái cơ cấu trước cơ hội thị trường bất động sản hồi phục.

  • 13/02/2023 - 15:46

    Kế hoạch 20 tỉ USD của F1

    Mục tiêu lớn được giao cho thế hệ kế thừa với tầm nhìn hướng đến các thị trường quốc tế.
  • 15/12/2022 - 15:22

    Lễ ra mắt sách Địa Đàng Hoà Bình

    Cuốn sách là kết quả của KTS Nguyễn Nga sau hai mươi năm tiếp cận một nguồn di chỉ ở phía bắc Việt Nam và sưu tầm được trên 200 hiện vật.