Hủy

Hoa mai Tin tức

  • 13/10/2023 - 11:00

    Bách Hóa Xanh & điểm chạm hòa vốn

    Dù chịu tác động của sụt giá tiêu dùng, gánh khoản lỗ lớn, nhưng Bách Hóa Xanh đang kỳ vọng điểm chạm hòa vốn nhờ tình hình kinh doanh được cải thiện.