Hủy

Hoa tri Tin tức

 • 11/12/2023 - 17:58

  Quản trị bằng văn hóa

  Thúc đẩy sự phát triển của một phương cách quản trị mới, vừa nhân văn, vừa hiệu quả.
 • 10/03/2023 - 15:30

  Làn sóng thay thế nhân sự bằng A.I

  Sự lo ngại làn sóng thay thế nhân sự con người bằng A.I được dự báo sẽ tiếp tục tăng tốc ở nhiều quốc gia trong những năm tới.
 • 09/03/2023 - 15:55

  Làn sóng thay thế nhân sự bằng A.I

  Sự lo ngại làn sóng thay thế nhân sự con người bằng A.I được dự báo sẽ tiếp tục tăng tốc ở nhiều quốc gia trong những năm tới.
 • 16/01/2023 - 15:43

  Dạo bước dưới mái nhà cổ

  Di sản kiến trúc vừa là hiện thân của những gì đã lùi vào lịch sử, vừa là thực tại trong đời sống, là gạch nối giữa quá khứ và hiện tại.