Hủy

Hoán chuyển Tin tức

  • 14/04/2014 - 06:56

    Ngân hàng được lợi từ Vinashin

    Những khoản nợ cũ với các tổ chức tín dụng của Vinashin sau khi "giáng cấp" xuống thành tổng công ty SBIC sẽ được xử lý ra sao?