Hủy

Hoán chuyển Tin tức

  • 04/11/2014 - 10:55

    Điều chỉnh quy hoạch KCN Vĩnh Lộc

    TPHCM hoán chuyển một phần đất giao thông, đất cây xanh, đất trung tâm công cộng, đất hạ tầng kỹ thuật thành đất xây dựng xí nghiệp công nghiệp.